โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
อบอุ่นเหมือนบ้าน บริการทุกเวลา ดูแลรักษาดุจญาติมิตร
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่เปิดให้บริการรักษาพยาบาล ชาวราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการ และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาพที่ดี ตามปรัชญาของเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) “เหนือกว่ามาตรฐาน มุ่งประสานความเข้าใจ จรรยาบรรณธำรงไว้ คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ” โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ดำเนินการ บนเนื้อที่ 12 ไร่ ริมถนนเพชรเกษม เป็นอาคารเดี่ยว 9 ชั้น ขนาด 100 เตียง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาล พัฒนาการตรวจรักษา การบริการ รวมถึงอาคารสถานที่ โดยมีเป้าหมายให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เน้นการรักษาโรคครอบคลุมทุกมิติ ตามมาตรฐานสากล