บริการประกันผู้ป่วย

ข้อมูลการใช้สิทธิ์ประกัน (Insurance Information) ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ประกันสามารถใช้บริการตามรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ คือ

  1. ประกันสุขภาพคุ้มครองการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุโดยต้องใช้สิทธิ์ภายใน 24 ชั่วโมง
  2. ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติหตุเท่านั้น และต้องมีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ช้ำ บวม เขียว มีบาดแผลถลอก แผลฉีกขาด มีการหักของกระดูก แพลง ผิดรูป กรณีมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู ต้องสามารถระบุได้ เป็นต้น
*สามารถยื่นใช้สิทธิ์การรักษาได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตามความ คุ้มครอง กรณีการเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้
  1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริหารทรัพยากรสุขภาพ (Utilization Management) บริการผู้ป่วยนอก (OPD) โทร 032-322274-80 ต่อ 289 บริการผู้ป่วยใน (IPD) โทร 032-322274-80 ต่อ 646, 668 Line ID : um_05 https://line.me/ti/p/eWqj2lEXeQ#~