ติดต่อ
กรุณากรอกแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
ที่อยู่
59/3 ถนนเพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์
032-322274-80
อีเมล
[email protected]