บริการรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมกายภาพบําบัด ที่ให้การรักษา จนไปถึงการฟื้นฟูให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

  • ให้บริการรักษาโรคกระดูก เช่น กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ข้อสะโพกหลุด รักษาทั้งอุบัติเหตุแบบฉุกเฉินและแก้ไขความพิการ จากการที่กระดูกผิดรูป
  • เปลี่ยนข้อ ในคนไข้ที่ข้อเสื่อมตามวัย ข้อเสื่อมจากอุบัติเหตุ ข้อเสียจากรูมาตอยด์ หรือโรคข้ออื่น ๆ
  • การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง เป็นการใช้ส่องกล้องตรวจ รักษาในข้อ และผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือ ผ่าตัดผ่านกล้อง เช่น การบาดเจ็บข้อเข่าจากการเล่นกีฬา เอ็นเข่าฉีกขาด กระดูกอ่อนในเข่าฉีกขาด หัวไหล่หลุดเรื้อรัง เป็นต้น
  • ผ่าตัดต่อ นิ้ว มือ แขน ขา และรักษาโรค หรืออุบัติเหตุ ตัดต่อเส้นเอ็น เส้นประสาท รวมทั้งแก้ไขความพิการที่เกิดขึ้น
  • รักษาอาการปวดหลัง หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท กระดูกงอก คด กระดูกเคลื่อนหรือหัก โดยมีการใช้กล้องในการผ่าตัดหมอนรอง
กระดูก (Microscope)
  • แก้ไขการบาดเจ็บของกระดูก เอ็น และกล้ามเนื้อ