ให้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคทางสมองและระบบประสาท ด้วยทีมแพทย์ระบบประสาทด้านศัลยกรรมและอายุรกรรม เพื่อดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทั้งโรคที่ต้องการการผ่าตัด และโรคที่รักษาด้วยยา