อวัยะบริเวณ หู คอ จมูก ศีรษะและลำคอ เป็นอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ จำเป็นต้องตรวจอย่างละเอียด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสมผสานกับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการตรวจเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม และแม่นยำ สามารถให้การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างละเอียด พร้อมให้คำแนะนำ และปรึกษาปัญหา ในการตรวจทางหู คอ จมูก นั้นจะแตกต่างจากการตรวจทั่วๆไป โดยเครื่องมือนี้มีทั้ง กระจกส่องคอ อุปกรณ์ช่วยให้เห็นภายในโพรงจมูก หรือ หลังโพรงจมูก รวมทั้งช่องหูได้ชัดเจนขึ้น และในผู้ป่วยบางรายอาจมีความจําเป็นต้องส่องกล้องเพื่อตรวจอย่างละเอียด ภายในโพรงจมูก หรือลําคอ เพื่อช่วยในการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ยังมีการตรวจพิเศษทางหู อาทิเช่น

  • การตรวจการได้ยิน (Audiogram)
  • การตรวจการทํางานของหูชั้นกลาง (Tympanogram)
  • การตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory brain stem response)
โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน ซึ่งจะช่วยให้สามารถ วินิจฉัยโรคผู้ป่วยได้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดังนี้
  • ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก ทั่วไป
  • ตรวจวินิจฉัย และผ่าตัดด้วยเครื่องมือพิเศษทางหู คอ จมูก
  • ตรวจการได้ยิน
  • ตรวจหูชั้นกลาง
  • ตรวจหูชั้นใน และระบบประสาท
  • ตรวจความสมดุลของการทรงตัว
  • ตรวจการสะท้อนกลับของเซลล์หูชั้นใน