แผนกมีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่เพียงพอ, ครอบคลุม ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และมีบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล ที่มีอุปกรณ์ พร้อมในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่พื้นที่เกิดเหตุ และระหว่างการเคลื่อนย้าย ตลอด 24 ชั่วโมง