คลินิกศัลยกรรม เน้นการป้องกัน รักษา และการฟื้นฟู ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ ได้แก่ แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์ และแพทย์สาขาอื่นๆ ที่ร่วมดูแลแบบองค์รวม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะการส่องกล้องผ่าตัด เพื่อลดผลแทรกซ้อน และทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว และกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดิม มีพยาบาลคอยดูแลประสานงานอย่างใกล้ชิด มีทีมนักกายภาพ นักโภชนาการ ให้คําแนะนําในการดูแลตนเองต่อที่บ้านอย่างครบวงจร ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดังนี้

  • ผ่าตัดผ่านกล้องนิ่วในถุงน้ำดี
  • ผ่าตัดไส้ติ่ง
  • ผ่าตัดไส้เลื่อน
  • ผ่าตัดก้อนที่เต้านม และก้อนต่าง ๆ ของร่างกาย
  • การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร
  • การส่องกล้องตรวจลําไส้ใหญ่