บริการด้านการรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยมีทีมแพทย์อายุรกรรมหัวใจ และทีมพยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย