แผนกไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช มีอายุรแพทย์โรคไต และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านโรคไตพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไต ทั้งแบบเรื้องรัง และเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวก สะอาด และปลอดภัย