การตรวจวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ (Medical Diagnostic Imaging) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความถูกต้อง และแม่นยําสูง ที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดังนี้

  • เอกซเรย์ทั่วไป
  • ตรวจพิเศษทางรังสีโดยการเอกซเรย์ การตรวจจะใช้เวลานานกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา และผู้ป่วยจะต้องเตรียมตัวก่อนการตรวจ เช่น การตรวจดูกระเพาะอาหารโดยการกลืนแป้ง (Upper GI Study), การสวนแป้งเพื่อตรวจลําไส้ใหญ่ (Barium Enema), การตรวจดูระบบปัสสาวะ (Intravenous Pyelogram) และอื่น ๆ
  • การตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)
  • การตรวจโดยเครื่องคลื่นความถี่สูงอัลตราซาวด์ (Ultrasound)
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลด์ (CT Scan 64 Slice)
  • การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 1.5 Tesla)