แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ให้บริการทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ มีเครื่องมือทันสมัยพร้อมให้บริการ  เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่ายกาย ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด งานบริการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ตรวจ ประเมิน วินิจฉัย ให้การรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
 • ให้การรักษาด้วยการฝังเข็มแบบตะวันตก เพื่อบรรเทาอาการปวดตึงจากภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นปม (Myofascial pain syndrome) ซึ่งพบบ่อยในผู้ที่มีอาการ ออฟฟิศซินโดรม ไมเกรน และในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง
 • ให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก Shock wave เพื่อรักษาอาการปวดตึงเรื้อรัง เช่น ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลังปวดสะโพกเรื้อรัง ปวดฝ่าเท้าเรื้อรัง(โรครองช้ำ) เป็นต้น
***แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ออกตรวจทุกวันเสาร์ เวลา 08:00-17:00 น.*** การให้บริการทางกายภาพบำบัด
 • รักษาโดยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Therapy) เพื่อบรรเทาอาการปวด ลดอาการอักเสบ ลดอาการตึง ของกลุ่มกล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆ
 • รักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ (Laser Therapy )เพื่อบรรเทาอาการปวด ลดอาการอักเสบ ลดอาการตึง ของกลุ่มกล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆ
 • รักษาด้วยความร้อนตื้น เช่น แผ่นประคบร้อน พาราฟิน เพื่อบรรเทาอาการปวดตึง ของกล้ามเนื้อและเอ็น
 • รักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความร้อนลึก (Short wave Diathermy) เพื่อบรรเทาอาการปวด ลดอาการอักเสบ ลดอาการตึง ของกลุ่มกล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆ
 • รักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดปวด เช่น กระแสไฟฟ้าTENS กระแสไฟฟ้า Interference
 • รักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulation)
 • รักษาด้วยเครื่องดึงหลัง (Pelvic traction) ดึงคอ ( Cervical traction) เพื่อบรรเทาปวด ลดการกดทับของเส้นประสาท
 • รักษาด้วยเครื่องบริหารเข่าและสะโพก CPM เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่า
 • รักษาด้วยการออกกำลังกายและฝึกกิจวัตรประจำวันในกลุ่มผู้ป่วยโรคต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
 • รักษาด้วยการดัด ดึง ข้อต่อต่างๆเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว ลดการยึดติดของพังผืด
 • รักษาด้วยการเคาะปอด ระบายเสมหะ ในผู้ป่วยทางเดินระบบหายใจ
 • ฝึกการหายใจในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจได้ไม่เต็มที่ เช่น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคแทรกซ้อน เป็นต้น
 • ให้บริการอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางกายภาพบำบัดพร้อมสอนการใช้ เช่น ไม้ค้ำยัน ไม้เท้า ที่รัดพยุงหลัง เป็นต้น
แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00น.