บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ระบบทางเดินปัสสาวะ มีทีมพยาบาลที่พร้อมดูแล และให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง