นพ. อรรถพล ไพรัชเวชภัณฑ์
นพ. อรรถพล ไพรัชเวชภัณฑ์
ความชำนาญ:
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา:
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
ภาษา:
English
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด