นพ. ชัยยุทธ ศิษย์ธนานันท์
นพ. ชัยยุทธ ศิษย์ธนานันท์
ความชำนาญ:
อายุรศาสตร์
อนุสาขา:
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาษา:
English
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด