นพ. จรัณธร สุขใย
นพ. จรัณธร สุขใย
ความชำนาญ:
ศัลยศาสตร์
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.