พญ. กัลยกร ค้าทวี
พญ. กัลยกร ค้าทวี
ความชำนาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา:
Chinese, English
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์, วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 12.00-20.00 น.