นพ. ลิขสิทธิ์ แสงลู่ทอง
นพ. ลิขสิทธิ์ แสงลู่ทอง
ความชำนาญ:
อายุรศาสตร์
อนุสาขา:
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา:
English
ตารางออกตรวจ
วันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.