พญ. นพร เตชาชัยนิรันดร์
พญ. นพร เตชาชัยนิรันดร์
ความชำนาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา:
English
ตารางออกตรวจ

วันพฤหัสบดี ถึง วันอาทิตย์   เวลา : 08.00 – 17.00 น.