พญ. ภาสรี ศกุนตนาฏ
พญ. ภาสรี ศกุนตนาฏ
ความชำนาญ:
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา:
English