นพ. ปฐวี ณ บางช้าง
นพ. ปฐวี ณ บางช้าง
ความชำนาญ:
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา:
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
ภาษา:
English
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ ถึง วันพุธ เวลา 08.00-17.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.