นพ. ปฏิพล มีวิทยาภรณ์
นพ. ปฏิพล มีวิทยาภรณ์
ความชำนาญ:
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา:
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา:
English, Thai