นพ. ประชา ชยาภัม
นพ. ประชา ชยาภัม
ความชำนาญ:
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา:
Chinese, English
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.