นพ. ประชา ชยาภัม
นพ. ประชา ชยาภัม
ความชำนาญ:
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา:
Chinese, English