พญ. ศรินทร์ แก่นทรัพย์
พญ. ศรินทร์ แก่นทรัพย์
ความชำนาญ:
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา:
Chinese, English