นพ. สมบัติ พรหมวัชรชัย
นพ. สมบัติ พรหมวัชรชัย
ความชำนาญ:
อายุรศาสตร์
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.