พญ. ศุภดา ปภากรณ์
พญ. ศุภดา ปภากรณ์
ความชำนาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา:
English
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น.
วันเสาร์ สัปดาห์  1, 3, 5 เวลา 08.30-10.00 น.