การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Allergic Skin Testing การวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้นั้น นอกจากการซักประวัติ และตรวจร่างกายแล้ว ยังควรทำการทดสอบภูมิแพ้ เพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยแพ้สารชนิดใด ซึ่งอาจทำได้โดยการตรวจเลือด การทดสอบทางจมูก (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้) หรือการทดสอบทางผิวหนัง โดยทั่วไปนิยมวิธีการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เพราะทำได้ง่าย รวดเร็ว ทราบผลทันที และสิ้นเปลืองน้อยกว่า สอบถามรายละเอียด หรือนัดหมาย แผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช โทร 032-322274-80 ต่อ 371, 375
แพ็กเกจแนะนำ