แพคเกจคลอดเหมาจ่าย
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2564
เริ่มต้นที่
20,000 บาท

สิทธิประโยชน์

*แนะนำวิธีดูแลทารก *ดำเนินการแจ้งเกิด และรับใบสูติบัตร *วัคซีนสำหรับทารก ดังนี้ วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี เข็มที่ 1, วัคซีนป้องกันวัณโรค, วิตามิน K และตรวจหากรุ๊ปเลือด *ตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารก *รับบัตรสมาชิกลูกเมืองราช ใช้เป็นส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครั้งต่อไป *สูจิบัตรรูปภาพทารก และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

*ห้องพักแบบมาตรฐาน รวมค่าบริการพยาบาล, ค่าห้องพัก, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) *ค่ายากลับบ้าน 7 วัน แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวผู้ป่วย (ตามกำหนด) *ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด และการบริการทารก *ราคาเหมาจ่ายนี้รวมค่าสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ *ราคาเหมาจ่ายใช้ได้กรณีปกติ และไม่มีภาวะแทกซ้อน *กรณีผิดปกติ หรือมีภาวะแทรกซ้อน ทั้งมารดาและทารก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้ ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง *กรณีที่มีฤกษ์ผ่าตัดคลอด 22.00-06.00 น. จะมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 3,000 บาท / คน *กรณีคลอดทารกแฝด คิดค่าบริการเพิ่ม 15,000 บาท *การเข้ารับบริการโครงการประกันราคานี้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม แผนกสูติ-นรีเวช โทร. 032-322274-80 ต่อ 229, 230
แพ็กเกจแนะนำ