แพคเกจตรวจสุขภาพ

คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

1.งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 12 ชั่วโมง 2.พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วดมง ก่อนเข้ารับการตรวจ 3.การตรวจมะเร็งปากมดลูก และการตรวจเต้านม ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 4.ผู้มีอาการเจ็บป่วย และต้องการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาโรค ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง 5.ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นครั้งแรก ควรเพิ่มการตรวจหาหมู่เลือดตรวจไวรัสตับอักเสบบี และภูมิตานทานไวรัสตับอักเสบบี 6.ต้องการตรวจรายการอื่นเพิ่มเติมจากโปรแกรม ได้รับส่วนลดเพิ่ม 15% เฉพาะรายการที่ตรวจเพิ่ม 7.ทราบผลการตรวจประมาณ 2-3 ชั่วโมง และรับสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพ โทร. 032-322274-80 ต่อ 218, 233
แพ็กเกจแนะนำ