แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งลำไส้ และมะเร็งช่องท้อง
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : แผนกอายุรกรรม รพ.กรุงเทพเมืองราช โทร. 032 322 274 ต่อ 249, 250
แพ็กเกจแนะนำ