วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
-วัคซีนสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี
ที่อาจได้รับเชื้อ Enterovirus ชนิด 71( EV-71 )
-การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน
( โดยฉีดวัคซีนครั้งละ 0.5 ml )
**ประสิทธิผลในการป้องกันโรคของวัคซีน Enterovirus
อาจจะไม่ถึง 100% ในผู้รับวัคซีนทุกรายเช่นเดียวกับวัคซีนชนิดอื่น
…………………………………………….
สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมาย
แผนกเด็กสุขภาพดี รพ.กรุงเทพเมืองราช
โทร. 032-322274-80 ต่อ 248
แพ็กเกจแนะนำ