ตรวจหาเชื้อ H.PYLORI
“อย่าชะล่าใจ” กับอาการปวดท้อง ท้องอืด เป็นๆ หายๆ คุณอาจติดเชื้อ H.PYLORI ตัวการมะเร็งกระเพาะอาหาร ด้วยความห่วงใยจาก โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช หมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมาย แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช โทร. 032-322274-80 ต่อ 249, 250
แพ็กเกจแนะนำ