แพ็กเกจผ่าตัดทางหู คอ จมูก
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
ข้อมูลทั่วไป แผนกหู คอ จมูก ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูกทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การรักษา รวมถึงการผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย บริการของแผนกหู คอ จมูก
  1. หู
บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับหู เช่น o หูอักเสบ โรคหูน้ำหนวก o โรคของหู หูอื้อ o มีเสียงผิดปกติในหู o ความผิดปกติของการได้ยิน o มีสิ่งแปลกปลอมในหู o ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง o ตรวจระบบการทรงตัว o แนะนำการใส่เครื่องช่วยฟังเสียง o การตรวจการทำงานของระบบหูชั้นกลาง (Audiometry and Tympanometry) เพื่อวิเคราะห์อาการหูอื้อ หรือสูญเสียการได้ยิน o การตรวจสภาพหูชั้นนอก ชั้นใน และแก้วหูด้วยกล้อง (Ear Microscope) o การผ่าตัดหูด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Ear Surgery)
  1. คอ
บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคบริเวณลำคอ เช่น o ความผิดปกติของช่องปาก กล่องเสียง ทอนซิลและต่อมอดีนอยด์ o เนื้องอก บริเวณลำคอ o มะเร็งบริเวณลำคอ o มีก้อนผิดปกติบริเวณคอ o ต่อมน้ำเหลืองโต o ต่อมน้ำลายโต o ต่อมไทรอยด์ o โรคคางทูม
  1. จมูกและไซนัส
บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางจมูก และไซนัส เช่น o โรคภูมิแพ้ o การตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ ภาวะนอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Lab Test) o การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic Sinus Surgery) o การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคปผ่านเครื่องเนวิเกเตอร์ (Endoscopic Sinus Surgery with Navigator) o การใช้บอลลูนเปิดโพรงไซนัส (Balloon Sinusplasty) o การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ (Radiofrequency Tissue Volume Reduction) o การผ่าตัดไทรอยด์ (Thyroid Surgery) o การผ่าตัดบริเวณศีรษะ และลำคอ (Head and Neck Surgery) o การตรวจภายในของช่องจมูกและปาก (Nasal Endoscope) o การทดสอบภูมิแพ้ (Allergy Test) ช่วยในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ที่มีความไวและความจำเพาะสูง สอบถามเพิ่มเติม แผนกหู คอ จมูก โทร. 032-322274-80 ต่อ 371, 375
แพ็กเกจแนะนำ