แพ็กเกจโรคทางเดินปัสสาวะ
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
ผ่าตัดรักษา โรคทางเดินปัสสาวะ สิ่งผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องและเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศชาย และ ระบบทางเดินปัสสาวะนั้น ยังเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสาวะบ่อย ปัสสาวะแสบขัด หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ไปจนถึงโรคที่ส่งผลกระทบต่อต่อมลูกหมาก เช่น ต่อมลูกหมากโต และมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ความผิดปกติของต่อมลูกหมากนั้น พบได้บ่อยใน 3 โรคที่ชายไทยเป็นมากอันดับ 1 คือ โรคต่อมลูกหมากโต พบมากถึง 80% รองลงมาคือโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก คิดเป็น 18% และโรคต่อมลูกหมากอักเสบในสัดส่วนที่ 2%” สอบถามเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย : แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช โทร. 032-322274-80 ต่อ 271, 276
แพ็กเกจแนะนำ